Hizmetler

TANITIM

Tarafınızca belirlenecek bütçe kapsamında yürütülebilecek reklam ve tanıtım çalışmalarının raporlanması ve teyidi sonrasında işlemlere başlanması.

Halihazırda devam etmekte olan tanıtım çalışmalarının haftalık ve aylık raporlanması.

PAZARLAMA

Pazar araştırmaları ve pazara giriş stratejileri konularında gerekli araştırmaların raporlanması.

Endüstri analizi, mevcut piyasa durumu ve gelecek görünümün yorumlanması.

Rekabet, pazar ve müşteri segmentasyonu analizlerinin paylaşılması.

Pazara giriş için gerekli iş modelinin tartışılması ve tasarlanması.

OPERASYON

İlgili tedarikçiler veya ithalatçılar ile dış ticaret yazışmalarının yapılması.

Banka işlemlerinin (Akredite işlemlerin) başlatılması ve takibi.

Satın alma veya satış koşullarına göre (CIF, FOB v.b.) navlun fiyatlarının ilgili birime raporlanması.

Lojistik sürecin -Port to Door (Yükleme Limanı – Boşaltım Limanı – Fabrika) şeklinde organize edilmesi ve ilgili birimler ile koordinasyonun sağlanması.

Yasal mevzuatların takibi.